norskflag0The Wordwright ANS ble etablert i 2001 som et oversetterbyrå spesialisert på oversettelse av kunstfaglige tekster til og fra engelsk. Firmaet er registrert som et ansvarlig selskap med to deltakere: Peter Cripps og Ika Kaminka.

The Wordwrights oversetter tekster om kunst, kunsthåndverk, arkitektur, teater, dans, kunstteori og filosofi.

Kundene våre er i all hovedsak norske kunstnere og kunstinstitusjoner. Vi tar alle former for oppdrag, fra knøttsmå utstillingspresentasjoner til omfattende katalogproduksjoner. Vi har hatt oppdrag for de aller fleste større kunstinstitusjoner Sør-Norge. Blant våre mer eller mindre faste kunder finner man Nasjonalmuseet, Henie Onstad Kunstsenter, Bergen Kunsthall og KORO.  Vi har hatt hovedansvar for oversettelsen av Norsk Kunstårbok siden 2004, og har vært oversettere av katalogen til kunstbiennalen Momentum de tre siste gangene den har vært arrangert.

Vi har lang erfaring i å samarbeide på oppdrag knyttet til oversettelse og kvalitetssikring av tekster om billedkunst i vid forstand. For flere av våre oppdrag, ikke minst Norsk Kunstårbok og Momentum-katalogene, har det vært snakk om komplekse prosesser som har involvert mange personer (redaktører, kunstnere, kritikere, kuratorer etc.), mange typer tekst (artikler, anmeldelser, verkslister, annonser etc.), og hvor både den engelske og den norske teksten skulle kvalitetssikres på flere nivåer og i flere omganger.

Dette har gitt oss en verdifull erfaring i å håndtere tekstprosesser hvor det er mange parter involvert, utviklet vår evne til å holde hodet kaldt, og tvunget oss til å utvikle hensiktsmessige rutiner for kvalitetssikring.

Peter Cripps

Peter portrait Aug 2010
Født 1960 i Basildon i England, bor og arbeider i Berlin, Tyskland. Oversetter til engelsk (fra norsk, svensk, dansk og tysk).

Peter Cripps har en BA i filosofi fra University College London. Han jobbet en lang periode som frilans teaterinstruktør i Tyskland, Belgia og Norge. Han var bosatt i Bergen fra 1991 til 2001, og var i syv år ansatt ved forskningsprosjektet Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen. Han har undervist i engelsk både i Tyskland og Norge, sittet i Bergen kommunes innstillingsutvalg for scenekunst og tverrestetiske prosjekt og i styret for Wittgensteinarkivet. Han begynte å oversette mens han var ansatt ved UiB, da kollegene hans ba ham vaske eller oversette akademiske artikler som skulle publiseres i internasjonale tidsskrifter. Peter Cripps har siden 2001 vært frilans faglitterær oversetter på heltid, med kunst, filosofi og teater som spesialfelt.

Ika Kaminka
Ika portrait Feb 2010
Født 1958 i Bergen, bor og arbeider i Oslo. Oversetter til norsk (kunstfaglig litteratur fra engelsk, fransk, svensk, dansk og tysk; skjønnlitteratur fra japansk og engelsk).

Cand. philol. med hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen hvor hun også har undervist, i tillegg til en BA i arkitektur fra Hull School of Architecture, England. Hun begynte å jobbe med oversettelse og kvalitetssikring av fagtekster på engelsk i Japan på midten av åttitallet, og har siden 1998 vært frilansoversetter på heltid, av så vel skjønn- som faglitteratur. Ika Kaminka har jobbet som kunstkritiker, og hun var doktorgradsstipendiat i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen 1994–1997. Hun satt i redaksjonen for Billedkunst 2001–2004, var leder av Norsk kulturråds innkjøpskomité for samtidskunst 2003–2005, redaktør av Momentum-katalogen 2004, gjesteredaktør av Norsk Kunstårbok 2007, og leder av Norsk Oversetterforening 2008–2010.